Rondetijden

Vanaf 2021 is er een life laptiming (met sticker voor op de motor) die u op uw smartphone kan bekijken www.ontime.bike
À partir de 2021, il y aura un chronométrage à vie (avec autocollant pour la moto) que vous pourrez consulter sur votre smartphone www.ontime.bike

Alle rondetijden worden opgeslagen en met uw persoonlijk nr kan je zo gemakkelijk uw historiek herbekijken waar en wanneer je maar wil. 
Tous les temps au tour sont enregistrés et avec votre numéro personnel, vous pouvez facilement consulter votre historique où et quand vous le souhaitez.

Op de circuit dag zelf zullen wij dan ook de groepen tijdens de middagpauze herindelen volgens de reeds gereden tijden. 
Le jour même de la piste, nous réorganiserons les groupes pendant la pause déjeuner en fonction des temps déjà parcourus.

De piloten die van groep moeten verwisselen zullen via de whatsapp-groep op de hoogte gebracht worden en moeten op hun beurt met de vorige groepssticker naar de inschrijvingen te komen om daar een nieuwe groepssticker te krijgen.
Les pilotes qui doivent changer de groupe seront informés via le groupe WhatsApp et devront à leur tour se présenter aux inscriptions avec l'ancien autocollant de groupe pour recevoir un nouveau autocollant de groupe.

See you on track

Crew Circuitdagen