Persoonlijke gegevens als jouw naam, voornaam, geboortedatum, adres, e-mail en telefoonnummer die jij ter beschikking stelt via de website worden opgenomen in de database van de circuitdagen.be, opgezet door Da-ro BV.

Jouw gegevens worden gebruikt door circuitdagen.be in het kader van de evenementen en met het oog op promotionele campagnes en gepersonaliseerde informatie over eigen evenementen of evenementen met onze partners.

Als je dergelijke informatie niet wenst te ontvangen dan kan je je altijd uitschrijven voor onze nieuwsbrief.

Je hebt het recht om jouw persoonlijke gegevens op te vragen.

Da-ro BV verbindt zich ertoe jouw persoonlijke informatie niet te delen met derden met commerciële doeleinden zonder jouw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. Da-ro BV zal jouw gegevens niet langer dan de wet voorschrijft en in elk geval niet langer dan nodig bewaren.

Da-ro BV  neemt alle nodige maatregelen om jouw gegevens te beschermen tegen diefstal, verlies of ongeoorloofd gebruik door derden.

Door jouw inschrijving op de site bevestig je dat de door jou verstrekte gegevens correct en volledig zijn. In het geval van het communiceren van een valse identiteit, foutieve of onvolledige gegevens, of gegevens die toebehoren aan een derde die geen toestemming tot gebruik gegeven heeft, kan Da-ro BV jou tijdelijk of definitief toegang tot de inschrijvingen ontzeggen.

De website kan ook links bevatten naar sites van derden of publicitaire boodschappen van derden die beroep doen op jouw persoonlijke gegevens. Da-ro BV is in geen geval verantwoordelijk voor het gebruik van jouw persoonlijke gegevens door derden. Da-ro BV, noch de adverteerder in kwestie of de beheerder van de site waarop je je begeeft zijn verantwoordelijk voor de verbinding die je maakt de met gelinkte website of data.

Onze website gebruikt cookies. Een cookie is een hoeveelheid data die een website naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server de browser herkennen en bijhouden wat de gebruiker, in dit geval de webbrowser, in het verleden heeft gedaan. Indien je geen cookies wenst te gebruiken, kunt u dit instellen in jouw browser.

Da-ro BV registreert de informatie met betrekking tot uw acties op onze website en met betrekking tot de software die u hierbij gebruikt. Deze informatie omvat uw IP adres, het uur waarop u de site bezocht, het type browser dat u gebruikt en de pagina’s die u bezocht heeft.

Deze gegevens worden gebruikt om anonieme statistieken te realiseren. Deze worden gebruikt om de kwaliteit van onze site en server te verbeteren, op basis van analyses van jouw gebruiksgewoontes. Da-ro BV  kan deze gegevens doorspelen aan gerechtelijke instanties op hun verzoek of in het kader van de verplichting om elke illegale activiteit de melden aan de procureur des Konings. In dat geval, kunnen de gerechtelijke instanties jou identificeren op basis van jouw IP adres (mits de hulp van jouw internetprovider).

Indien je nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Da-ro BV , dan kan je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Da-ro BV 

Noordkriekenlaan 14
2960 St.Job (Brecht)
België

+32 0478 63 39 90
info@circuitdagen.be