DEFINITIE ‘CIRCUITDAGEN.BE’ 

 “CIRCUITDAGEN.BE" organiseert sessies vrij rijden voor motorrijders op het circuit.  Iedere deelnemer en/of bezoeker verplicht er zich toe alle richtlijnen van het organisatieteam strikt na te leven.

EUROPESE ZIEKTE VERZEKERINGSKAART

Opgelet ! iedere piloot die zich op een buitenlands circuit begeeft is VERPLICHT in het bezit te zijn van een ( blauwe ) Europese ziekte verzekeringskaart . Deze vraagt u kosteloos aan bij uw ziekte verzekering . Circuitdagen.be kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige medsiche kosten .

TOEGELATEN VOERTUIGEN EN RIJDERS 

Alle motorfietsen die in goede technische staat verkeren met bijzondere aandacht voor goede vering, aangepaste banden, perfect werkende remmen en afwezigheid van olielekken. De motorfiets dient voorzien te zijn van ofwel een origineel uitlaatsysteem of een vervangings uitlaatsysteem met DB killer waarvan de geluidsmissie de limiet van 100 DB niet overschrijdt. Er word wel niet overal op geluid gecontroleerd 

Enkel ingeschreven personen zijn toegelaten op de piste.

Uitlenen van de motorfiets aan niet ingeschreven personen is ten strengste verboden. Je mag wel 1 motorfiets met 2 of meerdere personen delen zolang deze zich ook hebben ingeschreven en betaald hebben zodat zij ook verzekerd zijn. 

Overtreders zijn zelf verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en hebben geen enkel verhaal tegenover de personen opgesomd in de punten 1 tot en met 6 van de afstand van verhaal.  Overtreders worden daarenboven onmiddellijk uitgesloten van verdere deelname aan het evenement.  

UITRUSTING EN GEDRAGSCODE 

 De deelnemer dient gekleed te zijn in een liefst ééndelig lederen pak (met uitzondering van deelnemers in de beginnersgroep die ook een motorpak in ander materiaal zoals cordura of gore-tex mogen dragen)  en drager te zijn van een gehomologeerde helm, laarzen en handschoenen.

Elke vorm van competitie is formeel uitgesloten!  Alle deelnemers horen in deze geest te rijden met respect voor de andere rijders.  Elke deelnemer die door de organisatie als gevaarlijk bestempeld wordt, kan uitgesloten worden van verdere deelname. Hiertegen is gen enkel verhaal mogelijk.

De signalen van de langs de omloop aanwezige baancommissarissen dienen steeds gerespecteerd te worden. Geen enkel organisatievoertuig (ziekenwagen, takelwagen, voorrijder …) mag ingehaald worden zolang het zich op de piste bevindt. 

TOEGANG TOT DE OMLOOP

Toeschouwers/niet erkende fotografen zijn verboden langs de piste. Ook na 18 u is het ten strengste verboden het circuit te betreden met een gemotoriseerd voertuig. 

ALCOHOL-VERDOVENDE MIDDELEN 

De deelnemer verbindt er zich uitdrukkelijk toe niet te rijden onder invloed van alcoholhoudende dranken of andere verdovende middelen.  Misbruiken worden gesanctioneerd met onmiddellijke uitsluiting van verdere deelname.  

BESCHADINGING-DIEFSTAL 

De organisatie kan onder geen enkel beding verantwoordelijk gesteld worden voor beschadigde of gestolen goederen. Daarom raden wij met drang aan om steeds uw motor in een gesloten aanhangwagen te laten staan of op zijn minst een kettingslot eraan te leggen .

OVERMACHT 

Bij tijdelijk of definitief aflasten van de circuitdag door overmacht,  (ongeval, oliebestrijding, stroompannes, weersomstandigheden, wijzigingen milieuvergunning, …) kan de organisatie niet aansprakelijk gesteld worden. De deelnemers kunnen in dat geval geen terugbetaling vorderen van de organisatie. Dit geld ook voor corona maatregelen.

ANNULATIE 

Tot één maand voor de circuitdag kan je uw betaling omzetten in een voucher van uw betaalde waarde min 15 € , deze laatste dient om onze administratieve en transactie kosten te dekken. Deze bon is 1 jaar geldig en kan doorverkocht worden ( wij willen u daar gerust bij helpen ). De laatste 30 dagen voor aanvang van de circuitdag is er geen  annulering of terugbetaling meer mogelijk maar u kan uw dag wel doorverkopen. De nieuwe piloot dient zich wel even aan te melden door een mail te versturen met de reservatie nr en zijn gegevens.

Kandidaten die wegens een overboeking dienen geweigerd te worden , hebben het recht het volledige bedrag terug te vragen of deze dag naar een andere dag te verplaatsen. Wanneer er een dag niet kan doorgaan wegens corona zullen wij naar iedere ingeschreven en betaalde klant een voucher doormailen die later kan gebruikt worden .